Екипът на Atelier Sposa, всеки сезон внимателно подбира селекция от неповторими рокли от световни лидери в модната индустрията и ги представя на Българския пазар. Разгледайте предложенията от Ida Torez, Pollardi Fashion Group и Daria Carlozi.

divider

IDA TOREZ

“It is a demonstration of the right of every girl to be not only pretty and feminine, but also sexy on the day of her wedding. Extravagant and sensual images for daring brides.”

“Това е демонстрация на правото на всяко момиче да бъде не само хубава и женствена, но и секси в деня на сватбата си. Екстравагантни и чувствени образи за смели булки.”

DARIA KARLOZI

“Romantic, almost fabulous dresses that harmoniously combine tenderness, charm, and elegance, emphasizing young beauty. They are perfect for creating a classic image of the bride.”

“Романтични, почти приказни рокли, които хармонично съчетават нежност, чар и елегантност, подчертавайки младата красота. Те са идеални за създаване на класически образ на булката.

POLLARDI FASHION GROUP

“Triumphant designer dresses. Each image is an amazing masterpiece of wedding fashion, immersed in a world of wealth and luxury. Those who can have many things they want are the ones who choose them.”

“Триумфални дизайнерски рокли. Всяко изображение е невероятен шедьовър на сватбената мода, потопен в свят на богатство и лукс. Тези, които могат да имат много неща, които искат, са тези, които ги избират.